ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้สามัญ ครั้งที่ 11/2561 (วันที่ 25 ธ.ค.61)
Posted: Admin Date: 2018-12-26 14:06:47
IP: 124.120.111.153
 

ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้สามัญครั้งที่  11/2561

ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2561

โอนเงินวันที่ 28 ธันวาคม 2561

(เริ่มชำระงวดแรกประจำเดือน มกราคม 2562)

 

 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ