เลื่อนวันโอนเงินปันผล-เฉลี่ยคืน ประจำปี 2561
Posted: Admin Date: 2019-02-14 09:13:24
IP: 115.87.245.83
 

สำหรับสมาชิกที่แจ้งรับเงินปันผล-เฉลี่ยคืน ประจำปี 2561

โดยหลังจากวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 สหกรณ์ฯ ยังไม่สามารถดำเนินการโอนเงินได้

เนื่องจากอยู่ระหว่างการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ
ตามที่ได้รับเลือกในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562
เพื่อกำหนดผู้มีอำนาจสั่งจ่าย

การประชุมแต่งตั้ง จะมีในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 นี้

 

จึงขออภัยเป็นอย่างสูงในความไม่สะดวกครั้งนี้

 

ประกาศ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562

 

.....................................................................................................

 

หมายเหตุ สำหรับสมาชิกที่รับเงินปันผล-เฉลี่ยคืน ทางบัญชีธนาคารกรุงไทยฯ ครั้งที่ 1 สหกรณ์ฯ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 สำหรับผลการโอนตรวจสอบได้ทางเว็บไซต์สหกรณ์ (เมนู Logon)

(ธนาคารกรุงไทย โอนได้เนื่องจากมีคณะกรรมการผู้มีอำนาจสั่งจ่ายในวันประชุมใหญ่)
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ