อนุมัติคำขอสวัสดิการ (ศาสนา) ณ วันที่ 1-22 มี.ค.2562
Posted: Admin Date: 2019-04-02 14:31:13
IP: 115.87.244.88
 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด

รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติสวัสดิการ (ศาสนา)

เอกสารรับตั้งแต่วันที่ 1 - 22 มีนาคม 2562

โอนเงินวันที่ 1 เมษายน  2562

 

(หากสมาชิกยื่นขอรับบัญชี ธกส. จะได้รับเงินหลังวันโอน 3 วันทำการ)

 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ