อนุมัติคำขอสวัสดิการ (เพื่อการสมรส) ณ วันที่ 23 มี.ค.-30 เม.ย.2562
Posted: Admin Date: 2019-05-08 14:20:11
IP: 124.120.111.251
 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด

รายชื่อผู้ได้รับการอนุมัติ-สวัสดิการสมรส

เอกสารรับตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม - 30 เมษายน 2562

โอนเงินวันที่ 8 พฤษภาคม  2562

 

(หากสมาชิกยื่นขอรับบัญชี ธกส. จะได้รับเงินหลังวันโอน 3 วันทำการ)

 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ