อนุมัติคำขอสวัสดิการ (เพื่อการสมรส) ณ วันที่ 1-31 พ.ค.2562
Posted: Admin Date: 2019-06-11 08:59:08
IP: 115.87.99.134
 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด

รายชื่อผู้ได้รับการอนุมัติ-สวัสดิการสมรส

เอกสารรับตั้งแต่วันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2562

โอนเงินวันที่ 7 มิถุนายน  2562

 

(หากสมาชิกยื่นขอรับบัญชี ธกส. จะได้รับเงินหลังวันโอน 3 วันทำการ)

 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ