อนุมัติคำขอสวัสดิการ (สำเร็จการศึกษา) ณ วันที่ 1 - 30 มิ.ย.2562
Posted: Admin Date: 2019-07-09 09:30:28
IP: 115.87.241.164
 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด

รายชื่อผู้ที่ได้รับการอนุมัติ-สวัสดิการสำเร็จการศึกษา

ณ วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2562

โอนเงินวันที่ 5 กรกฎาคม 2562

 

(หากสมาชิกยื่นขอรับบัญชี ธกส. จะได้รับเงินหลังวันโอน 3 วันทำการ)

 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ