อนุมัติคำขอสวัสดิการ (สำเร็จการศึกษา) ณ วันที่ 1 - 31 ส.ค.2562
Posted: Admin Date: 2019-09-06 10:40:20
IP: 115.87.98.116
 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด

รายชื่อผู้ที่ได้รับการอนุมัติ-สวัสดิการสำเร็จการศึกษา

ณ วันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2562

โอนเงินวันที่ 6 กันยายน 2562

 

(หากสมาชิกยื่นขอรับบัญชี ธกส. จะได้รับเงินหลังวันโอน 3 วันทำการ)

 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ