อนุมัติคำขอสวัสดิการ (สำเร็จการศึกษา) ณ วันที่ 1 - 31 ต.ค.2562
Posted: admin Date: 2019-11-12 15:17:07
IP: 124.122.137.196
 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด

รายชื่อผู้ที่ได้รับการอนุมัติ-สวัสดิการสำเร็จการศึกษา

ณ วันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2562

โอนเงินวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562

 

(หากสมาชิกยื่นขอรับบัญชี ธกส. จะได้รับเงินหลังวันโอน 3 วันทำการ)

 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ