อนุมัติคำขอสวัสดิการ (กรณีประสบภัย ) อนุมัติเดือนพฤศจิกายน 2562
Posted: admin Date: 2019-11-26 14:58:52
IP: 124.122.9.209
 

 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด

รายชื่อผู้ที่ได้รับเงินสงเคราะห์สมาชิก กรณีประสบภัย

อนุมัติเดือนพฤศจิกายน 2562

โอนเงินวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562

 

(หากสมาชิกยื่นขอรับบัญชี ธกส. จะได้รับเงินหลังวันโอน 3 วันทำการ)

 

 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ