ผลการอนุมัติเงินกู้ปรับโครงสร้างหนี้ ประจำเดือน ธันวาคม 2562
Posted: Admin Date: 2019-12-25 10:46:05
IP: 124.121.185.157
 

 

ผลการอนุมัติเงินกู้ปรับโครงสร้างหนี้

ประจำเดือน ธันวาคม 2562

(เริ่มชำระงวดแรกประจำเดือน มกราคม 2563)

การนำส่งเงินให้สหกรณ์ ให้หักจากเงินเดือนหรือรายได้อื่น (ฏีกา)

 

 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ