อนุมัติคำขอสวัสดิการ (เพื่อการสมรส) ณ วันที่ 1-23 ธ.ค. 2562
Posted: Admin Date: 2019-12-27 11:17:33
IP: 124.121.185.157
 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด

รายชื่อผู้ได้รับการอนุมัติ-สวัสดิการสมรส

เอกสารรับตั้งแต่วันที่ 1 - 23 ธันวาคม 2562

โอนเงินวันที่ 25 ธันวาคม  2562

 

(หากสมาชิกยื่นขอรับบัญชี ธกส. จะได้รับเงินหลังวันโอน 3 วันทำการ)

 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ