อนุมัติคำขอสวัสดิการ (ศาสนา) ณ วันที่ 25 ธ.ค.2562-31 ม.ค.2563
Posted: Admin Date: 2020-02-05 15:00:42
IP: 124.121.185.14
 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด

รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติสวัสดิการ (ศาสนา)

เอกสารรับตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2562 - 31 มกราคม 2563

โอนเงินวันที่ 5 กุมภาพันธ์  2563

 

(หากสมาชิกยื่นขอรับบัญชี ธกส. จะได้รับเงินหลังวันโอน 3 วันทำการ)

 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ