อนุมัติคำขอสวัสดิการ (สำเร็จการศึกษา) ณ วันที่ 25 ธ.ค.2562 -31 ม.ค.2563
Posted: Admin Date: 2020-02-06 14:29:15
IP: 124.121.185.14
 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด

รายชื่อผู้ที่ได้รับการอนุมัติ-สวัสดิการสำเร็จการศึกษา

ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2562 - 31 มกราคม 2563

โอนเงินวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563

 

(หากสมาชิกยื่นขอรับบัญชี ธกส. จะได้รับเงินหลังวันโอน 3 วันทำการ)

 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ