อนุมัติคำขอสวัสดิการ (กรณีประสบภัย ) อนุมัติเดือนพฤษภาคม 2563
Posted: งานประชาสัมพันธ์ Date: 2020-05-22 15:43:36
IP: 58.8.218.36
 

 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด

รายชื่อผู้ที่ได้รับเงินสงเคราะห์สมาชิก กรณีประสบภัย

อนุมัติเดือนพฤษภาคม 2563

โอนเงินวันที่ 22 พฤษภาคม 2563

อาหารประจำชาติอาเซียน - ASEAN website

 

(หากสมาชิกยื่นขอรับบัญชี ธกส. จะได้รับเงินหลังวันโอน 3 วันทำการ)

 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ