อนุมัติคำขอสวัสดิการ (สำเร็จการศึกษา) ณ วันที่ 28 เม.ย.- 31 พ.ค. 2563
Posted: งานประชาสัมพันธ์ Date: 2020-06-05 13:20:56
IP: 58.8.233.108
 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด

รายชื่อผู้ที่ได้รับการอนุมัติสวัสดิการสำเร็จการศึกษา

ณ วันที่ 28 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2563

โอนเงินวันที่ 5 มิถุนายน 2563

อาหารประจำชาติอาเซียน - ASEAN website

 

(หากสมาชิกยื่นขอรับบัญชี ธกส. จะได้รับเงินหลังวันโอน 3 วันทำการ)

 

 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ