อนุมัติคำขอสวัสดิการ (สำเร็จการศึกษา) ณ วันที่ 1-30 มิ.ย.2563
Posted: งานประชาสัมพันธ์ Date: 2020-07-10 13:28:14
IP: 115.87.98.166
 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด

รายชื่อผู้ที่ได้รับการอนุมัติสวัสดิการสำเร็จการศึกษา

ณ วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2563

โอนเงินวันที่ 10 กรกฎาคม 2563

อาหารประจำชาติอาเซียน - ASEAN website

 

(หากสมาชิกยื่นขอรับบัญชี ธกส. จะได้รับเงินหลังวันโอน 3 วันทำการ)

 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ