อนุมัติคำขอเงินสงเคราะห์สมาชิก (กรณีไม่ใช่สมาชิกเสียชีวิต) ณ วันที่ 27 พ.ค.- 30 มิ.ย.63
Posted: งานประชาสัมพันธ์ Date: 2020-07-13 13:35:22
IP: 58.8.218.193
 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด

รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติเงินสงเคราะห์สมาชิก กรณีไม่ใช่สมาชิกเสียชีวิต

เอกสารรับตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2563

โอนเงินวันที่ 13 กรกฎาคม 2563

อาหารประจำชาติอาเซียน - ASEAN website

 

(หากสมาชิกยื่นขอรับบัญชี ธกส. จะได้รับเงินหลังวันโอน 3 วันทำการ)

 

 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ