อนุมัติคำขอเงินสงเคราะห์สมาชิก (กรณีประสบภัย ) อนุมัติเดือนตุลาคม 2563
Posted: Admin Date: 2020-11-05 10:58:08
IP: 58.8.207.107
 

 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด

รายชื่อผู้ที่ได้รับเงินสงเคราะห์สมาชิก กรณีประสบภัย

อนุมัติเดือนตุลาคม 2563

โอนเงินวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563

อาหารประจำชาติอาเซียน - ASEAN website

 

(หากสมาชิกยื่นขอรับบัญชี ธกส. จะได้รับเงินหลังวันโอน 3 วันทำการ)

 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ