ตรวจสอบรายละเอียดเงินปันผล-เงินเฉลี่ยคืนประจำปี 2563
Posted: Admin Date: 2021-02-24 14:49:07
IP: 58.8.208.99
 
 
 
 
 

 

วิธีลงทะเบียนเข้าสู่ระบบสมาชิกสหกรณ์ เพื่อตรวจสอบยอดเงินปันผล-เฉลี่ยคืน   
 
วิธีคำนวณเงินปันผล-เงินเฉลี่ยคืน
 
  
 

โอนครั้งที่ 5      ธ.กรุงไทย      วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564
โอนครั้งที่ 6      ธ.ก.ส.            วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

(โอนต่างธนาคารใช้เวลา 3 วันทำการ)

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สมาชิกที่ยังไม่เคยได้รับเงินปันผล และยังไม่ได้ยืนยันเลขที่บัญชีให้ส่งแบบขอรับเงินปันผล-เฉลี่ยคืน ประจำปี 2563

ดาวน์โหลดแบบขอรับเงินเงินปันผล-เฉลี่ยคืน ประจำปี 2563  

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลประจำจังหวัด  
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ