โครงการสหกรณ์สัญจรพบปะสมาชิก ประจำปี 2564
Posted: Admin Date: 2021-03-04 09:52:48
IP: 115.87.245.248
 
 
 
 
 

 

 

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสหกรณ์สัญจรพบสมาชิกประจำปี 2564

 สามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารได้ดังนี้

 

» หนังสือขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมและประชุมสัมมนาภายใต้โครงการสหกรณ์สัญจรพบสมาชิก ประจำปี 2564  

» หนังสือขอความอนุเคราะห์ให้ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมและประชุมสัมมนา 

» กำหนดการโครงการฝึกอบรมและประชุมสัมมนา 

» แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและประชุมสัมมนา  
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ