ยอดเรียกเก็บประจำเดือนมิถุนายน 2564
Posted: Admin Date: 2021-06-09 14:13:03
IP: 115.87.98.151
 

 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

              

                 

                

        

 

   » เรียน  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง       

            แจ้งยอดเรียกเก็บเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2564                    

             แบบบุคคล Code:7025 (ใช้สำหรับสมาชิกไปจ่ายเองที่ธนาคาร)    

                   (บริการเฉพาะ ธ.กรุงไทย และ ธ.ก.ส. เท่านั้น)

            แบบหน่วยงาน Code:7146 (ใช้สำหรับหน่วยงานรวบรวมเงินไปฝากที่ธนาคาร)   

              (บริการเฉพาะ ธ.กรุงไทย เท่านั้น)
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ