ยอดเรียกเก็บประจำเดือนกรกฎาคม 2564
Posted: Admin Date: 2021-07-23 15:58:43
IP: 119.76.53.188
 

 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

              

                 

                

        

 

 

 

 

  

     » เรียน  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง       

            แจ้งยอดเรียกเก็บเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2564                    

 

             แบบบุคคล Code:7025 (ใช้สำหรับสมาชิก)    

                      (บริการเฉพาะ ธ.กรุงไทย และ ธ.ก.ส. เท่านั้น)

            แบบหน่วยงาน Code:7146 (ใช้สำหรับหน่วยงาน)   

                  (บริการเฉพาะ ธ.กรุงไทย เท่านั้น)

 

เซ็กทอยนัดรับ

vk juniijune324

เซ็กทอยส่งด่วน
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ