ผลการอนุมัติปลดล็อคเงินกู้ฉุกเฉิน ATM (รอบ 12 ม.ค.65)
Posted: Admin Date: 2022-01-13 18:52:04
IP: 27.145.54.166
 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด

ผลการอนุมัติปลดล็อคเงินกู้ฉุกเฉิน ATM

รอบเอกสารวันที่ 12 มกราคม 2565

(กลุ่มที่ยื่นกู้สามัญ และอยู่ระหว่างเสนอพิจารณา)

 

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ