ภาพบรรยากาศมอบรางวัลผู้โชคดีที่ได้รับสร้อยคอทองคำ ประจำเดือนพฤศจิกายน 64
Posted: Admin Date: 2022-01-19 16:41:14
IP: 27.145.54.166
 
 
 
 
 

          ขอแสดงความยินดีกับผุ้โชคดีที่ได้รับรางวัลสร้อยคำทองคำ 1 สลึง จากโครงการวันออมแห่งชาติประจำปี 2564
ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 โดยนายสำราญ  มุกน้อย  รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่ผู้จัดการสหกรณ์ฯ มอบรางวัลผ่านผู้แทน
ของนางสาวศุภิดา  ทองแย้ม  ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด อาคาร 5 ชั้น 1
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ