ผลการอนุมัติปลดล็อคเงินกู้ฉุกเฉิน ATM (รอบ 20-21 ม.ค.65)
Posted: Admin Date: 2022-01-21 18:05:21
IP: 115.87.98.6
 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด

ผลการอนุมัติปลดล็อคเงินกู้ฉุกเฉิน ATM

รอบเอกสารวันที่ 20-21 มกราคม 2565

(กลุ่มที่ยื่นกู้สามัญ และอยู่ระหว่างเสนอพิจารณา)

 

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ