รายชื่อ เลขประจำตัวผู้สมัคร และสังกัดของผู้สมัครรับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการฯ
Posted: Admin Date: 2022-01-28 17:40:28
IP: 115.87.99.198
 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด ประจำปี 2565

 

เรื่อง รายชื่อ เลขประจำตัวผู้สมัคร และสังกัดของผู้สมัครรับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด

 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ