ประมวลภาพบรรยากาศ งานประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564
Posted: Admin Date: 2022-03-10 17:25:50
IP: 124.122.137.25
 
 
 
 
 

 

ประมวลภาพบรรยากาศ งานประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564


          รวมภาพบรรยากาศงานประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด
เมื่อวันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตำบลประตูชัย
อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านประกอบ เผ่าพงศ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
เป็นประธานเปิดการประชุมการประชุมในครั้งนี้ มีวาระสำคัญ คือ วาระการเลือกตั้งคณะกรรมการสหกรณ์แทนในตำแหน่งที่ว่าง
จำนวน 7 ตำแหน่ง และการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2564

 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ