สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด เข้าเยี่ยมชมกิจการ
Posted: admin Date: 2022-03-25 14:57:24
IP: 124.122.9.139
 
 
 
 
 

 

สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด
เข้าเยี่ยมชมกิจการ

 

              วันนี้ (25 มี.ค. 65) เวลา 10.00 น. รศ.ดร.บัญชา ชลาภิรมย์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด พร้อมด้วย รศ.ดร.คณิต วัฒนวิเชียร กรรมการ และ นายศิริศักดิ์ สีคำภา กรรมการ เข้าเยี่ยมชมกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด โดยมี นายพิพัฒน์ วรสิทธิดำรง ประธานกรรมการ ว่าที่ร้อยโทชูชาติ จันทร์แก้ว รองประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ ที่ปรึกษา และฝ่ายจัดการให้การต้อนรับ ซึ่งการเยี่ยมชมในครั้งนี้ได้แลกเปลี่ยนหลักการบริหารงานสหกรณ์ สอบถามปัญหาพร้อมแลกเปลี่ยนแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ รวมถึงเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสหกรณ์ เพื่อนำไปสู่การบริหารงานสหกรณ์ที่มั่นคงยิ่งขึ้นต่อไป

 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ