การคิดเงินปันผลและเฉลี่ยคืน
Posted: งานประชาสัมพันธ์ Date: 2011-11-14 18:01:35
IP: 58.11.165.92
 

อธิบายภาพ : คอลั่มหุ้นรายเดือน คูณ คอลั่มอัตราเงินปันผล คูณด้วยผลหาร เท่ากับ เงินปันผล
ตัวตั้ง กับ ตัวหารหมายถึง หุ้นยกมาจะถูกคำนวนเงินปันผล ด้วยการคูณ 12/12 หรือคูณ 1 และหุ้นที่จ่ายในแต่ละเดือนต่อไปก็จะถูกคูณด้วยตัวตั้งตัวหารลดหลั่นลงไป เช่น เดือนมกราคม ก็เป็น คูณ 11/12 เดือนกุมภาฯก็คูณ 10/12 เดือนมีนาก็คูณ 9/12 ลดหลั่นไปถึง พฤศจิกายน 2553

ตัวอย่างเช่น เดือนมกราคมก็เป้น 1,000 * 6.5% * 11/12 = 59.58 เป็นต้น

 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ