​สหกรณ์ฯ ขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของ นายสาโรช คัชมาตย์
Posted: Admin Date: 2022-05-12 13:12:08
IP: 124.122.9.207
 

            สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด ขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยต่อการจากไป

ของนายสาโรช คัชมาตย์ อดีตประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด ชุดที่ 1 - 2

(ปี พ.ศ. 2547 -2549) (ผู้ริเริ่มก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด)
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ