ประธานกรรมการ พร้อมกรรมการ และฝ่ายจัดการ กราบลาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำ สถ. ก่อนย้ายไปยังสำนักงานใหม่
Posted: admin Date: 2022-05-25 17:00:26
IP: 223.24.166.112
 
 
 
 
 

นายพิพัฒน์ วรสิทธิดำรง ประธานกรรมการ พร้อมด้วยนายสำราญ มุกน้อย รองประธานคนที่ 2 นางสาวศุภดามาศ จันทาธอน กรรมการและเลขานุการ นายสุเทพ หนูรอด กรรมการดำเนินการนายชาญขณา แขวงอินทร์ กรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการ กราบลาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนย้ายที่ตั้งสำนักงาน ไปยังสำนักงานใหม่ (ชั่วคราว) ซอยคลองหลวง 8 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ