พิธีทำบุญครบรอบวันก่อตั้งสหกรณ์ฯ ก้าวเข้าสู่ปีที่ 18
Posted: Admin Date: 2022-09-29 16:50:27
IP: 27.145.8.210
 
 
 
 
 

วันที่  30  กันยายน  2565
ครบรอบวันก่อตั้งสหกรณ์ฯ ก้าวสู่ปีที่ 18 ปี

     วันนี้ (29 กันยายน 2565) สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำกัด จัดพิธีทำบุญครบรอบวันก่อตั้งสหกรณ์ฯ (30 กันยายนของทุกปี) โดยมี นายพิพัฒน์ วรสิทธิดำรง ประธานกรรมการดำเนินการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ สอ.อปท. ได้จัดพิธีทำบุญร่วมกันถวายภัตตาหาร คาว หวาน และถวายปัจจัย เครื่องไทยธรรมแก่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป พร้อมอุทิศส่วนกุศลแก่กรรมการ บุคลากร และสมาชิกผู้ล่วงลับ ณ วัดภคินีนาถวรวิหาร พระอารามหลวงชั้นตรี เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่สหกรณ์ฯ ตลอดจนคณะกรรมการ ที่ปรึกษา สมาชิก และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ทุกท่าน

     จากนั้น ได้ทำพิธีเจิมป้ายชื่อสหกรณ์ฯ (ใหม่) โดยได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณพระราชอุดมมงคล เจ้าอาวาสวัดภคินีนาถ วรวิหาร ทำพิธีประพรมน้ำพระพุทธมนต์ เจิมป้ายชื่อสหกรณ์ฯ (ใหม่) เพื่อเป็นศิริมงคล ก่อนนำมาจัดตั้งไว้ภายในบริเวณสำนักงานสหกรณ์ฯ (ชั่วคราว) เลขที่ 111/1 หมู่ 1 ซอยคลองหลวง8 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ