ลงนามในสัญญาเงินกู้ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จำกัด
Posted: admin Date: 2023-01-09 13:34:22
IP: 27.145.3.245
 
 
 
 
 

วันนี้ (๙ ม.ค. ๖๖) เวลา ๑๐.๐๐ น. นายพิพัฒน์ วรสิทธิดำรง ประธานกรรมการดำเนินการ พร้อมด้วยฝ่ายจัดการ เดินทางไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จำกัด เพื่อลงนามในสัญญาเงินกู้วงเงินกว่า ๒๐๐ ล้านบาท สำหรับเตรียมสำรองจ่ายเงินปันผล ประจำปีบัญชี ๒๕๖๕ ให้แก่สมาชิก #สออปท โดยมี นายพุทธา ศรีเกิน ประธานกรรมการ สอ.สธ. จังหวัดขอนแก่น และคณะให้การต้อนรับ  

 #สออปท ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี

 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ