การจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหักเงินนำส่งให้แก่สหกรณ์ ประจำปี 2565
Posted: admin Date: 2023-01-25 14:56:00
IP: 27.145.15.17
 

เรื่อง  การจ่ายเงินค่าตอบแทนประจำปี 2565

 

           

             » รายละเอียดรายงานค่าตอบแทนหน่วยงาน  

 

             » หนังสือนำส่งการจ่ายเงินค่าตอบแทนธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  

» หนังสือนำส่งการจ่ายเงินค่าตอบแทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

 

   โอนกรุงไทย  เงินเข้าวันที่ 21 มกราคม 2566

    โอน ธ.ก.ส.  เงินเข้าวันที่ 24 มกราคม 2566

(โอนต่างธนาคารใช้เวลา 3 วันทำการ)
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ