ประกาศบัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วม "โครงการสหกรณ์สัญจรพบสมาชิก ประจําปี 2566 รุ่นที่ 2 จังหวัดสงขลา"
Posted: admin Date: 2023-03-07 19:46:48
IP: 182.232.132.123
 

สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำกัด

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วม "โครงการสหกรณ์สัญจรพบสมาชิก

ประจําปี 2566 รุ่นที่ 2 จังหวัดสงขลา"

 

ในวันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 12.00 น.

ณ ห้องประชุมสันติภาพ (ชั้น 7) โรงแรมลีการ์เด้น อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 

 

บัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วม  

 

 




   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ