การประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สอ.อปท. ชุดที่ 18 ครั้งที่ 5/2566
Posted: Admin Date: 2023-03-27 23:58:16
IP: 49.228.145.29
 
 
 
 
 

 

  

 

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2566 นายพิพัฒนา วรสิทธิ์ดำรง ประธานกรรมการ #สออปท เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สอ.อปท. ชุดที่ 18 ครั้งที่ 5/2566 ณ โรงแรมเวลคัม จอมเทียน บีช พัทยา โดยได้รับเกียรติจากท่านนิติภูมิธณัฐ มิ่งรุจิราลัย ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ พร้อมด้วยกรรมการดำเนินการ ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ และฝ่ายจัดการ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ