ยอดเรียกเก็บประจำเดือนพฤษภาคม 2566
Posted: Admin Date: 2023-05-09 19:30:27
IP: 27.145.4.130
 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

              

                 

                

        

 

 

 

 

       เรียน  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง       

           หนังสือแจ้งยอดเรียกเก็บเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2566

 

 

            แบบบุคคล Code:7025 (ใช้สำหรับสมาชิก)    

                      (บริการเฉพาะ ธ.กรุงไทย และ ธ.ก.ส. เท่านั้น)

          แบบหน่วยงาน Code:7146 (ใช้สำหรับหน่วยงาน)   

                      (บริการเฉพาะ ธ.กรุงไทย เท่านั้น)
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ