ผลการพิจารณาอนุมัติสวัสดิการสมาชิก ประจำเดือนมีนาคม 2566
Posted: Admin Date: 2023-05-10 15:51:37
IP: 27.145.4.130
 

 

ประกาศผลการอนุมัติเงิน

เงินสวัสดิการสมาชิก

ประจำเดือนมีนาคม 2566 

โอนเงินธนาคารกรุงไทย วันที่ 8 พฤษภาคม 2566

 

 

 

เงินสวัสดิการสมาชิก

 

  รายชื่อสมาชิกที่ได้รับสวัสดิการบำเหน็จ  

 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ