การประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566
IP: 27.145.4.130
 
 
 
 
 

ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วม

การประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจําปี 2566

 ในวันจันทร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2566 

ตั้งแต่เวลา 08.00 เป็นต้นไป

ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมนิว แทรเวิลลอด์จ อ.เมืองฯ

 จังหวัดจันทบุรี
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ