โครงการสหกรณ์สัญจร ประจำปี 2566 รุ่นที่ 5 จังหวัดสุรินทร์
IP: 27.145.4.130
 
 
 
 
 

 

                    

 

(9 เมษายน 2566) นายพิพัฒน์ วรสิทธิดำรง ประธานกรรมการ เป็นประธานในการเปิดโครงการสหกรณ์สัญจร ประจำปี 2566 รุ่นที่ 5 จังหวัดสุรินทร์ พร้อมบรรยายพิเศษผลการดำเนินงาน และแนวทางการดำเนินงานของสอ.อปท.ณ โรงแรมทองธารินทร์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุรินทร์   โดยมีคณะกรรมการดำเนินการที่ปรึกษา ร่วมบรรยายแนะนำสวัสดิการและบริการต่างๆ ของ สอ.อปท. ทั้งนี้ ภายในโครงการได้มีการออกหน่วยให้บริการเคลื่อนที่ให้กับสมาชิกอีกด้วย

 

                 

     

   สอ.อปท. ขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่เข้าร่วมโครงการ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะพึงพอใจในบริการของเรา

       

สำหรับรุ่นที่ 6 สอ.อปท. จะไปพบท่านสมาชิกชาวภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ ในวันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมตนท้องถิ่น ชั้น 2 อาคารสโมสรตนท้องถิ่น สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ตำบลหนองแฝก อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

 

 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ