โครงการสหกรณ์สัญจร ประจำปี 2566 รุ่นที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่
Posted: Admin Date: 2023-05-12 10:36:12
IP: 27.145.4.130
 
 
 
 
 

 

 

   (23 เมษายน 2566) นายพิพัฒน์ วรสิทธิดำรง ประธานกรรมการ เป็นประธานในการเปิดโครงการสหกรณ์สัญจรประจำปี2566 รุ่นที่ 6  จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมบรรยายพิเศษผลการดำเนินงาน และแนวทางการดำเนินงานของสอ.อปท.ณ ห้องประชุมตนท้องถิ่นชั้น 2 อาคารสโมสรตนท้องถิ่นสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ตำบลหนองแฝก อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีคณะกรรมการดำเนินการที่ปรึกษาร่วมบรรยายแนะนำสวัสดิการและบริการต่างๆ ของ สอ.ปอท.  ทั้งนี้  ภายในโครงการได้มีการออกหน่วยให้บริการเคลื่อนที่ให้กับสมาชิกอีกด้วย                                                                        

   

         

 

 

สอ.อปท. ขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่เข้าร่วมโครงการ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะพึงพอใจในบริการของเรา
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ