เอกสารประกอบการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566
IP: 124.120.178.35
 

เอกสารประกอบการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

 ในวันจันทร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2566 

ตั้งแต่เวลา 08.00 เป็นต้นไป

ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมนิว แทรเวิลลอด์จ อ.เมืองฯ

 จังหวัดจันทบุรี

 

 

 

>> ดาวน์โหลดเอกสาร   

 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ