ยอดเรียกเก็บประจำเดือนมิถุนายน 2566
Posted: Admin Date: 2023-06-08 08:47:27
IP: 124.122.220.196
 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

              

                 

                

        

 

 

 

 

       เรียน  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง       

           หนังสือแจ้งยอดเรียกเก็บเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2566

 

 

            แบบบุคคล Code:7025 (ใช้สำหรับสมาชิก)    

                      (บริการเฉพาะ ธ.กรุงไทย และ ธ.ก.ส. เท่านั้น)

          แบบหน่วยงาน Code:7146 (ใช้สำหรับหน่วยงาน)   

                      (บริการเฉพาะ ธ.กรุงไทย เท่านั้น)
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ