เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ โดยไม่ต้องมาสหกรณ์ได้หรือไม่ และมีขั้นตอนอย่างไร
IP: 124.122.218.168
 

ถาม : เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ โดยไม่ต้องมาสหกรณ์ได้หรือไม่ และมีขั้นตอนอย่างไร?

 

ตอบ : สามารถทำได้ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 กรอกคำขอเปิดบัญชี

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ และกรอกรายละเอียดให้ถูกต้อง

 

ขั้นตอนที่ 2 กรอกแบบแสดงเจตนาผู้รับโอนประโยชน์ (สำหรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ)

ดาวน์โหลดแบบแสดงเจตนาผู้รับโอนประโยชน์(เงินฝากออมทรัพย์) และกรอกรายละเอียดให้ถูกต้อง

 

ขั้นตอนที่ 3 โอนเงินเปิดบัญชี ขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 500 บาท สามารถทำได้ 2 วิธี คือ

1. โอนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร

     1.1 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มชำระเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (Code : 7196) พร้อมกรอกรายละเอียดให้ถูกต้อง โดยต้องระบุชื่อ และเลขทะเบียนสมาชิกของท่านให้ชัดเจน

     1.2 นำแบบฟอร์มไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยท่านต้องขอรับหลักฐานการชำระคืนจากธนาคารคือ
            (1) แบบฟอร์มชำระเงิน(ส่วนของสมาชิก)
            (2) สำเนาใบรับฝากเงินของธนาคารกรุงไทย

2. โอนผ่าน Application : Krungthai Next  

     2.1 เข้า App "Krungthai NEXT"

     2.2 ไปที่เมนู "จ่ายบิล" 

 

     2.3 ในช่องค้นหาให้ท่านค้นหา "7196" เลือก "สอ.อปท.-รับชำระเงินฝากออมทรัพย์พิเศษสมาชิก" 

     2.4 จะปรากฏหน้าต่างเพื่อให้กรอกข้อมูล ในช่องอ้างอิงให้กรอกข้อมูล ดังนี้

              อ้างอิง 1 ให้กรอกเลขทะเบียนสมาชิกของท่าน จำนวน 6 หลัก "XXXXXX"
         
อ้างอิง 2 ให้กรอกเลขบัญชี "0000011" (สำหรับการเปิดครั้งแรกเท่านั้น)

 

     2.5 กรอกจำนวนเงินที่ท่านต้องการเปิดบัญชี (ขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 500 บาท) เมื่อเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่ม "ถัดไป" 

     2.6 ในหน้ายืนยันข้อมูลขอให้ท่านตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง ดังนี้
            (1) เลขทะเบียนสมาชิก
            (2) เลขที่บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
            (3) จำนวนเงินที่ต้องการเปิดบัญชี
            เมื่อเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่ม "ยืนยัน"

 

ขั้นตอนที่ 4 จัดส่งเอกสาร

                       สมาชิกผู้ขอเปิดบัญชีเงินฝากจัดส่งเอกสารให้กับสหกรณ์ทางไปรษณีย์ ซึ่งเอกสารประกอบด้วย
                       1. คำขอเปิดบัญชีเงินฝากเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
                       2. แบบแสดงผู้รับโอนประโยชน์ (เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ)
                       3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ
                       4. สำเนาเลขที่บัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) ของสมาชิก
                       5. หลักฐานการโอนเงินผ่านธนาคาร หรือหลักฐานการโอนเงินผ่าน Application "Krungthai ์NEXT"

ที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสาร 
                   สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำกัด
                   งานเงินฝากและพัฒนาธุรกิจ
                   เลขที่ 111/1 หมู่ 1 ซอยคลองหลวง8 ตำบลคลองหนึ่ง
                   อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 

                       งานเงินฝากและพัฒนาธุรกิจ
                       โทรศัพท์ : 092-391-5896 (มิรันตี) และ 091-727-5236 (พัชรมณฑ์)
                       Line Openchat : "งานการเงินและบัญชี(สอ.อปท.)

 

 

 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ