สอ.อปท. ยินดีต้อนรับ "สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการท้องถิ่นสุรินทร์ จำกัด" เข้าศึกษาดูงาน
IP: 223.24.94.2
 
 
 
 
 

สอ.อปท. ยินดีต้อนรับ "สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการท้องถิ่นสุรินทร์ จำกัด" เข้าศึกษาดูงาน

          วันนี้ (8 ส.ค. 2566) เวลา 08.00 น. นายวีระ สายลุน ประธานกรรมการ สอ.อปท. นายชาญขณา แขวงอินทร์ รองประธานกรรมการ คนที่ 1 พร้อมฝ่ายจัดการ ให้การต้อนรับ นายสุขนันต์ ดาทอง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการท้องถิ่นสุรินทร์ จำกัด พร้อมคณะ เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักงานสหกรณ์ (ชั่วคราว) ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองและวิสัยทัศน์ด้านการดำเนินกิจการและพัฒนางานสหกรณ์ รวมทั้งเป็นการเชื่อมสัมพันธ์สร้างเครือข่ายและพันธมิตรระหว่างสหกรณ์อีกด้วย

 

ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองและวิสัยทัศน์เพื่อนำมาพัฒนาการให้บริการแก่สมาชิก

 

 

 

 

 

เยี่ยมชมภายในสำนักงาน สอ.อปท. (ชั่วคราว) 

 

 

ให้การรับรองต้อนรับสร้างสัมพันธไมตรีและเครือข่ายระหว่างสหกรณ์

 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ