[ประกาศ] บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหา ประจำปี 2567(เพิ่มเติม3)
IP: 58.8.171.102
 

 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ

ประจำปี 2567

 

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหาประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำกัด (เพิ่มเติม 3)

» รายละเอียดประกาศ : 

 

 

กลับหน้าแรก
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ