กู้แล้วต้องจ่ายเท่าไรต่องวด ดอกเท่าไร ต้นเท่าไร?
Posted: Admin Date: 2012-09-06 14:10:37
IP: 58.11.52.205
 

 

ขั้นตอนที่ 1 )  เข้าไปตามลิ้งนี้   www.soatsolution.com

ขั้นตอนที่ 2 ) เข้าไปที่ลิ้ง ระบบคำนวณอัตราการผ่อนชำระหนี้ (ตามรูปด้านล่าง )

ขั้นตอนที่ 3 ) เลือกคำนวณอัตราการผ่อนชำระหนี้ (ตามรูปด้านล่าง )

 

คีย์ตามภาพ (ตัวอย่าง)

 

** เป็นการประมาณการเท่านั้น อาจจะมีคลาดเคลื่อนจากของจริงบ้างเล็กน้อย**

*** เป็นการประมาณการว่าสมาชิกจ่ายทุกงวดติดกัน ไม่ได่มีค้างจ่ายหรือจ่ายไม่ครบ***
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ