แบบฟอร์มสำหรับสมาชิกและสมัครสมาชิกใหม่
Posted: Admin Date: 2019-04-01 18:31:07
IP: 58.11.41.60
 

 

แบบฟอร์มเอกสารเกี่ยวกับสมาชิก

 

ใบสมัครสมาชิก (สมาชิกสามัญ)    

ใบสมัครสมาชิก (สมาชิกสมทบ)    

หนังสือยินยอมให้หักเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย และตัวอย่างการกรอกข้อมูล    

หนังสือยินยอมให้หักเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคาร ธกส.    

แบบขอเปลี่ยนแปลงอัตราหุ้นรายเดือน    

แบบขอซื้อหุ้นพิเศษ    

แบบขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิก    

ใบลาออก   

หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์   

 

 

 

 

 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ