การเป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์
Posted: ประทิพย์ ศรีสมทรง Date: 2023-09-14 16:24:17
   
 

ถ้าเป็นสมาชิก ฌาปนกิจแล้ว  เมื่ออายุ 60 ปี  ลาออกจาก สมาชิกสหกรณออมทรัพย์  ยังสามารถเป็นสมาชิกฌาปนกิจ ต่อไปได้หรือไม่ค่ะ

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:ประทิพย์ ศรีสมทรง  Date: 2023-10-03 14:04:30
 
 
 
 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ