เงินกู้สามัญพัฒนาคุณภาพชีวิต ระยะที่ 2
Posted: ณรงค์กร จันทคาร Date: 2023-09-18 10:48:47
   
 

เรียน คณะกรรมการ

ขอความกรุณาให้พิจารณาหลักเกณฑ์การกู้เงิน ข้อ 6(3)  เพื่อที่จะให้สมาชิกได้เข้าถึงเงินกู้ได้ดียิ่งขึ้น  เห็นควรยกเลิก  ประโยคที่ว่า  "ไม่มีหนี้กับสหกรณ์อื่น"  ถ้าพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้กู้มีความสามารถส่งหนี้ได้  ก็เห็นควรอนุมัติ  หากสมาชิกที่ยังมีหนี้ค้างอยู่กับสหกรณ์กรมฯก็ให้หักหนี้เดิมก่อน  แล้วรับเงินในส่วนที่เหลือจากการหักหนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  ด้วยความนับถือ

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:ผกามาศ จินดาศรี  Date: 2023-09-18 13:20:55
 
 
 

จนท. เคยตอบเรามาว่า หลักเกณฑ์จะเข้มงวดมากขึ้นคะ และให้รอดูโครงการอื่นๆ ข้างหน้าต่อไปคะ  เราเองก็หมดความหวังเช่นกันคะ  ยื่นขอกู้เพื่อการศึกษาฯ รายละเอียดหลักเกณฑ์ ก็ไม่บอกชัดเจน ว่าจะพิจารณาให้เป็นปีการศึกษาปัจจุบันจนถึงจบ  ในเว็บฯ ก็ไม่มีบอกว่า ขอเครดิตบูโร่ด้วย แต่โทรถาม จนท. ก็แนะนำว่าให้แนบเครดิตบูโร่ด้วยซะงัน  ความจริงจะกำหนดอะไรบ้าง น่าจะแจ้งให้ละเอียดชัดเจนไปเลย ว่าให้เท่าไหร่ คิดให้ยังไง เอาหลักฐานอะไรบ้าง มันเสียเวลาเสียค่าใช้จ่ายไปเปล่าๆ

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย:สุนิสา โสนาคู  Date: 2023-09-19 09:15:05
 
 
 

เห็นด้วยค่ะ ... เพราะว่าเราต้องหักส่งหน้าฎีกา สหกรณ์ก่อนอยู่แล้ว ... ไม่ทราบว่านโยบายที่ว่าเข้าถึงแหล่่งเงินกู้ได้ง่ายขึ้นยังคงเดิมอยู่หรือไม่ เพราะเชื่อว่า สมาชิกส่วนมากมีปัญหาด้านเครดิดฯ ถึงต้องหวังพึ่งทางสหกรณ์เป็นที่พึ่งสุดท้าย ... ขอให้ท่านประและกรรมการพิจารณารับทราบปัญหานี้ด้วยค่ะ

 

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ